Události 2009/2010

souhrn toho nejdůležitějšího ze života vesnice


2009

11.-20. srpna - dětský tábor u gernických mlýnků pořádaný Ligou lesní moudrosti a Turistickými oddíly mládeže z ČR.

15.-16. srpna - festival na Sv. Heleně, vystoupení eibenthalských dětí a mládeže s vlastním programem; společně s dětským studiem Ponec předvedeny úryvky z představení Hlasy země

28. září - instalace dvou bazénů - dar od příznivců Eibenthalu z České republiky

1. října - návštěva zástupců Českého centra v Bukurešti manželů Prudilových ve škole, promítání filmu režisérky Márie Procházkové Evropské pexeso, spojeno se soutěžním kvízem.

31. října - návštěva choreografky paní Jitky Bonušové, nácvik tanců z České besedy. Děti předvedly výsledky své práce deletaci z České republiky v čele s panem velvyslancem Petrem Dokládalem.

3. listopadu - setkání českých učitelů z Rumunska i České republiky, tentokrát na pozvání českého velvyslance pana Petra Dokládala, na půdě ambasády v Bukurešti.

9. prosince - vánoční besídka na Baia Noua

11. prosince - vánoční besídka na Eibenthale

2010

12.-14. února 2010 - návštěva pracovní skupiny složené ze zástupců organizaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ymca Brno a Člověk v tísni, která připravovala chystanou květnovou návštěvu starostů některých moravských obcí a měst.

15. února - KINDERBAL v kulturním domě.

8. března 2010 - na obou školách se konala besídka na oslavu dne žen.

26. dubna - návštěva zástupců Ligy lesní moudrosti a Turistických oddílů mládeže - hry s dětmi, promítání fotek z loňského tábora

30. dubna - elíje neboli pálení čarodějnic

5. května - zahájení koupací sezony v bazénu na Baia Noua

10. května - návštěva budoucí učitelky češtiny, paní Jolany Budygové

10.-11. 5. - návštěva skupiny starostů některých moravských obcí a měst, zástupců MpMR ČR, nadace při ČT Člověk v tísni a některých neziskových organizací.

15.-16. května - návštěva choreografky paní Jitky Bonušové, nácvik České besedy pro dětský festival v Baile Herculane

22. května - soutěž v českém jazyce pro 3.-5. třídu na Svaté Heleně

24. května - Májové svátky

4. června - banket osmáků

6. června - svátek Těla a Krve Páně, "Voltáře"

8. června - výuka plavání pro předškoláky na Baia Noua

10. června - konec školního roku; nácvik tanců s choreografkou paní Jitkou Bonušovou

12. června - dětský festival v Baile Herculane