fotogalerie

Olympiáda z českého jazyka v Oradei

10.-13.4. 2007Po kliknutí se vám obrázek ukáže ve větším formátu.


v noci před odjezdem
Oradea (radnice) Slováci při zahajovacím
představení
před testem... vodotrysk na pěší zóně
lákal...

jeskyně "Unguru Mare" cesta k jeskyni závěrečný ceremoniál kuk! "české" foto i s panem velvyslancem
Petrem Dokládalem
o hladu nás nenechali