Eibenthal (Tisové údolí)

ŠKOLA
aktuality úvod Mo DsSČR ubytování škola doprava odkazy obrázky vzkazy

český učitel - zahraniční spolupráce - kontakt

Základní škola Eibenthal - Şcoala cu clasele I-VIII

V Eibenthale se narozdíl od ostatních českých škol v Banátu vyučuje rumunsky už od 1. třídy, češtinu mají všechny děti třikrát týdně v kolonce "mateřský jazyk". Do 4. třídy je čeština povinná i pro Rumuny, od 5. třídy dobrovolná. Výuku českého jazyka zde každoročně zajišťuje český učitel, jehož sem vysílá Dům zahraničních služeb ČR.

Na eibenthalské škole je v současné době (2009/2010) 24 dětí od první do osmé třídy a 3 ve školce. Na škole v Baia Nouă (pouze školka a 1. stupeň), která pod eibenthalskou školu patří, je dalších 5 dětí od 1. do 4. třídy a 16 ve školce. Celkový stav je tedy 45 žáků a předškoláků. Působí zde 10 učitelů (včetně 2 na Baia Nouă). Ředitelem školy je pan Tiberiu Vasilcan.
I když je počtem žáků i učitelů momentálně největší z českých škol v Banátu, samostatně existovat může jen díky výjimce v zákoně, která zaručuje školám ve vesnicích s národnostními menšinami mírnější podmínky.

Děti od 1. do 4. ročníku jsou spojeny do jedné třídy, a ve dvou dvoutřídkách jsou spolu děti z 5. a 7. ročníku, a děti z ročníků 6. a 8.

Budova školy je i díky finančnímu přispění České republiky nově opravená a zvětšená o jedno patro. Do školy je od prosince roku 2007 zavedena voda, instalovány splachovací toalety, sprchy, pracuje se na tělocvičně, kde mají děti prozatím k dispozici ping-pongový stůl. (Čeká se ještě na položení podlahy.) Škola na Baia Noua byla na podzim 2008 rekonstruována, DZS MŠMT zapůjčil škole počítač se scannerem a  tiskárnou. V roce 2009 byly ve škole v Eibenthale položeny nové podlahy (kromě tělocvičny).


Naše děti na Dnu Evropy v Severinu (9.5.2007)Český učitel

Český Dům zahraničních služeb (DZS), společná instituce Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysílá každoročně mezi české menšiny ve světě celkem 12 lektorů z ČR, z toho 3 působí v Rumunsku (na Gerniku, na Svaté Heleně a v Eibenthale). Úkolem lektora je zde kromě výuky češtiny ve škole také zajišťování různých kulturních akcí, zájmových a výukových kroužků pro děti i dospělé, provoz knihovny, pomoc při tvorbě místního časopisu (Eibenthalské období), komunikace s institucemi i jednotlivci přicházejícími z Čech a podpora české kultury, českého živlu a jazyka vůbec.

Důležitou roli při udržování českého jazyka v Eibenthale hraje také jediná místní česká učitelka v Eibenthale, paní Michaela Pospíšilová (ostatní učitelé jsou Rumuni). Nacvičuje s dětmi lidové tance a zpěv, které už s úspěchem předvedly na několika festivalech.

Na Eibenthale od roku 1990 působili tito čeští učitelé:
  • Jaroslav Svoboda
  • Tomáš Procházka
  • Jaromír Kopřiva
  • Michaela Sekaninová-Kocmanová
  • Ondřej Syrovátka
  • Hana Herrmannová
  • Jolana Budigová
Více informací o českých učitelích v zahraniční viz internetové stránky DZS (www.dzs.cz).

Zahraniční spolupráce

ZŠ Pozořice

Ve školním roce 2006/2007 navázala naše škola písemný styk se Základní školou v Pozořicích (www.pozorice.cz/skola). Děti si zatím vyměnily několik dopisů a balíčků.

Tábory

Od roku 2008 mají banátské děti možnost strávit část letních prázdnin v dětském táboře u gernických mlýnků, který pro ně pořádají české organizace Turistické oddíly mládeže a Liga lesní moudrosti.

Taneční studio Light a Divadlo Ponec

Od školního roku 2007/2008 spolupracuje eibenthalská škola s tanečním studiem Light a dětským studiem divadla Ponec. Renomovaní lektoři a choreografové Lenka Tretiagová a Ondřej Lipovský nastudovali v r. 2007/2008 s našimi a pražskými dětmi tanečně-dramatickou pohádku Kdy víly přestávají čarovat, a ve šk. roce 2008/2009 jímavý příběh o navracení do rodné vesnice nazvaný Hlasy země. Obě představení měla několik repríz – v Čechách na festivalu Tanec Praha, v Kutné Hoře, Brně, v Rumunsku na dětském festivalu v Baile Herculane a samozřejmě v kulturním domě v Eibenthalu.

Více informací viz následující dokumenty: projekt_2008.pdf, projekt 2009.pdf.

Ve školním roce 2009/2010 navázala na tuto spolupráci paní choreografka Jitka Bonušová, odbornice na Českou besedu. Paní Bonušová přijela několikrát do Svaté Heleny a na Eibenthal na základě pozvání Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku a finančního přispění od Ministerstva zahraničí ČR, aby zde nacvičila s dětmi tance pro vystoupení na dětském festivalu v Baile Herculane. Ideálním výstupem této spolupráce by bylo vytvoření stálých tanečních souborů v těchto vesnicích.

Jazyková škola Glossa

Mezi jinými vesnicemi také Eibenthal spolupracuje s pražskou jazykovou školou Glossa, která posílá do Banátu lektory angličtiny, pro Eibenthal financovala zakoupení hudebních nástrojů.

Nadace Člověk v tísni

Velký význam má trvale spolupráce s nadací při ČT Člověk v tísni, která zajišťuje pro banátské vesnice pomoc v širokém spektru oblastí.

Kontakt

Şcoala cu clasele I-VIII
Eibenthal
jud. Mehedinţi
22 71 72
tel./fax (0040) 252 368 204
  vytvořil ondrzej v Eibenthale, červen 2007 kontakt: ondrzej@centrum.cz